I SeQre

Veiligheid en security zijn niet meer weg te denken onderdelen in de hedendaagse bedrijfsvoering. Dat brengt met zich mee dat er vele adviesbureaus in deze markt zijn die organisaties hun diensten aanbieden.
Zo ook I SeQre.

I SeQre is opgericht na 27 jaar invulling geven aan, en ervaring hebben in, functies op het gebied van veiligheid en security bij een internationaal opererende organisatie. Dit strekt van medewerker op de ‘werkvloer’ tot diverse corporate management functies.

I SeQre onderscheidt zich in deze markt door de ruim aanwezige operationele ervaring, uitgebreide specialistische kennis en een no-nonsense benadering.
I SeQre levert uitsluitend maatwerk, afgestemd op en voor de praktijk.
I SeQre is gevestigd in de omgeving van Arnhem, maar opereert door het gehele land.
Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Meer informatie over I SeQre: Kwalificaties en certificatie

Beveiliging
De keuze tussen een eigen beveiligingsdienst of het inhuren van een externe is niet altijd een makkelijke. De beveiligingsdienst is immers de laatste in de keten van het risicobeheer. Veel aspecten zijn hier van belang. Of het nu gaat om een brand-sluitronde of om controle van het sleutelbeheer en -beleid. Wellicht wilt u weten of uw bestaande beveiligingsdienst wel effectief en conform wet- en regelgeving functioneert?

Advisering
I SeQre kan u helpen de juiste keuzes te maken. Advisering op dit gebied strekt van het in kaart brengen van de te beheren risico’s, het opstellen van effectieve en controleerbare instructies tot het vastleggen van controles en systemen waarmee men gaat werken. Ook verlenen wij assistentie bij het selecteren van de juiste medewerkers in relatie tot de risicogebieden.

Incident beheersbaarheid
I SeQre kan u ook ondersteunen in het proces naar incident beheersbaarheid. U dient te weten welke risico’s u accepteert en welke niet. U dient betrouwbare maatregelen ingevoerd te hebben die daadwerkelijk effect hebben. U wilt tenslotte niet dat de kluis al leeg is voordat de politie arriveert, alleen maar omdat de aanrijtijden niet zijn meegenomen in het opstellen van het plan.

Fraude & diefstal
Wordt u geconfronteerd met verduistering van geld en goederen door medewerkers? Wordt dergelijke criminaliteit bij u gemeld? Hoeveel procent verliest u op jaarbasis door fraude? Gemiddeld is dit 8% per jaar. Van elke euro gaat dus 8 cent verloren aan deze vorm van criminaliteit. Schrikt u daarvan? Dan wordt het tijd om een fraude en diefstal preventie beleid op te zetten!

I SeQre ondersteund u graag in dit proces. Door middel van preventieve maatregelen en het reduceren van motivatie en gelegenheid, wordt het beleid vormgegeven. Daarnaast kan I SeQre u van dienst zijn met het uitvoeren van een risico analyse, beheers-protocollen schrijven en het geven van bewustwordings- en activatietrainingen. Heeft u interesse of wenst u gebruik te maken van deze diensten? Neem dan contact met ons op!
Veiligheid

Veiligheidscultuur
Te vaak naar uw zin een incident? Of zojuist een inspectie gehad waaruit diverse aandachtspunten naar voren zijn gekomen? Of gewoon tijd voor een verandering in de veiligheidscultuur maar u weet niet hoe?

I SeQre kan u ondersteuning bieden bij een analyse van uw veiligheidscultuur. Ook kunnen wij advies bieden in relatie tot de beheersing van de risico’s die aan uw onderneming verbonden zijn. Naast eenmalige advisering kunnen op regelmatige basis audits en rapportage worden uitgevoerd betreffende de voortgang en de ontwikkeling. Dit alles wordt uiteraard geheel op maat verzorgd voor uw onderneming en binnen het door u gevoerde beleid.

RI&E
Een grote verbouwing of een ingrijpende reorganisatie achter de rug? Of zojuist een bedrijf gestart? Redenen om een RI&E te laten uitvoeren. Daar komt nogal wat bij kijken. Hoe gaat u dit aanpakken en hoe verkrijgt u de juiste praktijk-maatregelen? Hoe verloopt de samenwerking met uw personeelsvertegenwoordiging en hoe stelt u de juiste prioriteiten in uw plan van aanpak?
Dit zijn zaken waar de expertise en ervaring van  I SeQre in uw voordeel kunnen zijn.

I SeQre kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een wettelijke RI&E en het opstellen van een plan van aanpak. Het is ook mogelijk om het hele proces bij I SeQre onder te brengen. U krijgt hiervoor een maatwerk fundament om in de komende jaren structureel aandachtspunten en knelpunten op te lossen. Tevens bestaat de mogelijkheid om een arbozorgsysteem (management systeem) op te laten stellen. Op deze manier creëert u binnen uw organisatie een transparantie, waarbij de arbozorg en verantwoordelijkheden inzichtelijk zijn en opvolging geborgd kan worden.

Arbo- en werkplekadviezen
Medewerkers met pijnklachten in schouderbladen en de nek? Stijgend ziekteverzuim? Hoe kunt u met de middelen die u heeft deze klachten reduceren? Hoe is te voorkomen dat klachten chronisch worden en ziekteverzuim langdurig?
I SeQre biedt trainingen (zithouding) of maakt een analyse van de werkomgeving. Ook kan I SeQre u ondersteunen met het oplossen van niet direct aan de werkplek gerelateerde klachten, denk aan hoofdpijn, spanningen, concentratieproblemen etc. Vaak wordt dit veroorzaakt door negatieve elektromagnetische stralingen. I SeQre heeft ook dit als werkveld en kan dit voor u oplossen.

Interim management
Is uw manager SH&E is langdurig ziek? Loopt er net een project, waarbij aandacht en projectopvolging nodig is? U wilt een of meerdere nieuwe aspecten implementeren? In deze gevallen heeft u het meest baat bij een interim manager.
I SeQre kan u ondersteunen door invulling te geven aan deze tijdelijke functie of uw veiligheidsverantwoordelijke te ondersteunen om de gewenste doelen te realiseren.

Coaching en teambuilding
U wilt een volgende stap maken in uw ontwikkeling of wilt de samenwerking binnen uw team verbeteren? I SeQre kan u ook hierbij van dienst zijn
Met een persoonlijke aanpak, vakkennis en een scherp analytisch vermogen identificeert I SeQre de pijnplekken. Samen met u wordt het doel
bepaald en een plan van aanpak opgesteld. Na deze samenwerking zult u met nieuwe zelfkennis en focus de wereld tegemoet treden.

Heeft u interesse of wenst u gebruik te maken van deze diensten? Neem dan contact met ons op!
Recherche & Advies
I SeQre Recherche- en adviesbureau is voor het bedrijfsleven dé partner als het gaat om onderzoek naar diefstal of verduistering binnen organisaties. Vanuit de jarenlange ervaring worden adviezen gegeven voor preventie maatregelen die soortgelijke casussen kunnen voorkomen.

I SeQre is met name thuis in de horeca-branche en in dienstverlening. Hier wordt een breed scala aan diensten voor geleverd, vooral toegespitst op het aspect bedrijfsdiefstallen.

I SeQre werkt, waar nodig, samen met gerenommeerde partners. Op deze manier kunnen wij hoogwaardige adviezen geven. Daarnaast kunnen samengestelde onderzoeken onder één vlag worden uitgevoerd, ook als daar andere specialismen voor noodzakelijk zijn.

I SeQre heeft vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid een vergunning voor het uitvoeren van onderzoeken. I SeQre staat  bij het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau geregistreerd onder POB nummer 1421. 

U kunt altijd een afspraak maken om uw vragen en/of uitdagingen met ons te bespreken.
Tactische camera’s & Analyse
In een onderzoekstraject kan het noodzakelijk zijn om over te gaan tot het plaatsen van heimelijke camera’s ter waarheidsvinding.
I SeQre kan hierin uw partner zijn!
In deze onderzoeksfase kunnen wij camera’s plaatsen en een analyse uitvoeren van de opgenomen beelden.

I SeQre maakt gebruik van kwalitatief hoogwaardige camera’s en recorders.
Bij plaatsing van de camera’s wordt gekeken naar de optimale manier om de gedragingen van te leggen die voor waarheidsbevinding van belang zijn.
Op deze manier wordt er gestreefd naar een efficiënt gebruik van tijd en middelen.

Heeft u interesse of wenst u gebruik te maken van deze diensten, neem dan contact met ons op.
Kwalificaties & Certificatie

Veiligheid

Preventie Adviseur niveau 2 (MVK)
Preventie Adviseur niveau 1 (HVK)

Security

Basisdiploma Beveiligingsbeambte
Vakdiploma Beveiligingsbeambte
Certificaat Detailbeveiliging
Security Management “De Haagse Methodiek”
Security Techniek
Security & Recht
Particulier Onderzoeker
Particulier Onderzoeksbureau: POB 1421

Overige kwalificaties
Auditor
Vertrouwenspersoon
NEN 3140
Hygiëne & Zwembadwater-behandeling
BHV Ploegleider
Trainer
Onderhandelaar
Kamer van Koophandel: 54335698 -
BTW Nr: NL084234696B01
©2018  I van Wijk - Alle rechten voorbehouden
Email: info@iseqre.nl